SIM LyCa Trả trước - 510,000 VND

Kích hoạt ngay từ Việt Nam

Dùng trong 28 ngày

25 GB data 4G

Gọi và nhắn tin miễn phí trong Úc

Gọi 30 phút Việt Nam miễn phí

Sim Telstra - Trả sau

SMALL$50.00
1 tháng

 • 15GB Data 5G
 • Gọi & nhắn tin trong Úc miễn phí
 • Gọi & nhắn tin về Việt Nam miễn phí
 • Không mất phí nếu huỷ hợp đồng

MEDIUM

Giảm 16$/ tháng trong 12 tháng đầu 

cho học sinh, sinh viên


$60.00

$44.00

1 tháng

 • 60GB Data 5G
 • Gọi & nhắn tin trong Úc miễn phí 
 • Gọi & nhắn tin về Việt Nam miễn phí
 • Không mất phí nếu huỷ hợp đồng

LARGE$80.00
1 tháng

 • 100GB Data 5G
 • Gọi & nhắn tin trong Úc miễn phí 
 • Gọi & nhắn tin về Việt Nam miễn phí
 • Không mất phí nếu huỷ hợp đồng

Sim Vodafone - Trả sau

StartER$50.00
1 tháng

 • 60GB Data 4G
 • Gọi & nhắn tin trong Úc miễn phí
 • Nhắn tin về Việt Nam miễn phí
 • Gọi Việt Nam 100 phút miễn phí
 • Hợp đồng 12 tháng

ADVANCED$60.00
1 tháng

 • 100GB Data 4G
 • Gọi & nhắn tin trong Úc miễn phí 
 • Nhắn tin về Việt Nam miễn phí
 • Gọi Việt Nam 200 phút miễn phí
 • Hợp đồng 12 tháng

PROFESSIONAL$80.00
1 tháng

 • 150GB Data 4G
 • Gọi & nhắn tin trong Úc miễn phí 
 • Nhắn tin về Việt Nam miễn phí
 • Gọi Việt Nam 300 phút miễn phí
 • Hợp đồng 12 tháng

Mua điện thoại trả góp

Có điện thoại mới, chỉ cần trả góp, thời hạn trả góp xa từ 24-36 tháng, 0% lãi suất.

Giá bằng Apple Store

Trả góp trong 24/36 tháng

0% lãi suất