#malaysia #họcbổng

HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HELP UNIVERSITY, MALAYSIA

Trường đại học HELP của Malaysia hiện nay đang có một số các suất học bổng cho sinh viên muốn học các chuyên ngành sau: 

 1. Bachelor of Business (HONS) - Major in Hospitality Management 

  • HỌC BỔNG 30% cho toàn bộ 3 năm học 

 2. Bachelor of Tourism Management (HONS) 

  • HỌC BỔNG 30% cho toàn bộ 3 năm học 

 3. Bachelor of Information Technology (HONS) 

  • HỌC BỔNG 30% cho toàn bộ 3 năm học 

 4. Bachelor of Information Technology (HONS) - Major in Data Analytics 

  • HỌC BỔNG 30% cho toàn bộ 3 năm học 


 Thông tin chi tiết: https://university.help.edu.my/admissions/scholarships-and-bursaries/